TRUNG TÂM CỜ QUỐC TẾ - KHAI MỞ TRÍ TUỆ - PHÁT TRIỂN TƯ DUY - RÈN LUYỆN NHÂN CÁCH - Hotline: 090 264 1618

Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2015

HƯỚNG DẪN HỌC CỜ VUA - CHƠI KHAI CUỘC SCOTCH GAMBIT

TRUNG TÂM CỜ QUỐC TẾ
HƯỚNG DẪN HỌC CỜ VUA - CHƠI KHAI CUỘC SCOTCH GAMBIT

3 nhận xét:

Rất hay. Mong rằng nó sẽ giúp em có vài trận thắng vào ngày mai

Rất hay. Mong rằng nó sẽ giúp em có vài trận thắng vào ngày mai

 
Liên Hệ [x]
hotline090 264 1618